Po úhrade sumy vami zvoleného produktu prosím vyplňte formulár.

 Vašu platbu si jednoducho spárujeme podľa mena a priezvika.

Pokiaľ platbu uhrádzate z firemného, alebo iného než vlastného účtu, prosím uveďte toto do poznámky.

IBAN pre úhradu: SK1909000000005029375650

Psickovo.sk Logo.png

© 2020 by Psíčkovo, White Rabbit, s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava